Skip to content

Vyhlásenia - 5. page

Doplácame na rozpad konzervární po páde socializmu: Potrebujeme vybudovať štátne priemyselné konzervárne na spracovanie ovocia a zeleniny

jablka-zber-Vzdor-predseda-ovocinarstvoTohtoročná bohatá úroda ovocia na Slovensku nám ukázala viacero problémov, ktoré trápia ovocinárov u nás. S pádom socializmu nastal aj postupný rozvrat veľkých priemyselných konzervární, ktoré padli za obeť privatizérom a ktoré kedysi spracúvali ovocie vypestované na našom území. Dnes, keď chcú naši ovocinári spracovať celú úrodu, tak sú odkázení na odpredávanie tzv. neštandardných spadnutých jabĺk do zahraničia, väčšinou do Rakúska, kde majú vybudované veľké priemyselné konzervárne. Samozrejme, takto sú hlavným hráčom zahraničné konzervárne, ktoré si diktujú výkupnú cenu za kilogram ovocia a ceny samozrejme tlačia hlboko dole. Na Slovensku už veľké priemyselné konzervárne nemáme, nakoľko všetky prosperujúce konzervárne za socializmu boli postupne zdevastované a dnes na to trpko doplácame.
 
Preto Vzdor-strana práce jasne hovorí, že naš štát musí vybudovať v spolupráci s našimi ovocinármi priemyslenú konzerváreň, ktorá by fungovala ako štátny podnik a neboli by sme tým pádom odkázaní na zahraničie, vytvorili by sme nové pracovné miesta, pomohli by sme našim ovocinárom a vybudovali by sme štátny podnik, ktorého zisky by boli určené na rozvoj našej krajiny a neputovali by do vrecka zahraničného koncernu. Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading: 

Continue reading

Pivovarnícke giganty u nás nepoužívajú slovenský chmeľ a od pádu socializmu sme prišli o 1 159 hektárov chmeľníc: Opatrenia Vzdoru-strany práce na obnovu chmeľníc

Pivo patrí medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. Slováci svojou spotrebou piva za rok patria zo všetkých krajín sveta na 20. miesto ( bratia Česi dokonca vedú svetový rebríček ), v priemere vychádza viac ako 70 litrov piva na každého obyvateľa Slovenska na rok. K pivu však neodmysliteľne patrí chmeľ a práve v pestovaní chmeľu Slovensko od pádu socializmu totálne upadlo. Povedzme si tiež jeden nemilý fakt, pre väčšinu z vás to bude asi novinka, že len jediný veľký pivovar na Slovensku a to Urpiner ( plus niekoľko malých remeselných pivovarov ), používa pri varení piva chmeľ vypestovaný na Slovensku. Takže keď si pochutnávate na pive z najväčších slovenských pivovarov ( ktoré v dnešnej dobe aj tak ovládajú zahraničné koncerny ), tak vedzte, že chmeľ použitý pri ich výrobe nebol vypestovaný na Slovensku, ale bol dovezený zo zahraničia. Rozvoj chmeľníc na Slovensku začal práve za socializmu a to od 50-tych rokov.

České pivá si zakladajú hlavne na tom, že používajú svoj slad a chmeľ vypestovaný v Českej republike. Za socializmu sa na Slovensku pestoval do roku 1993 chmeľ na vyše 1 300 hektároch, dnes sa pestuje už len na zlomku rozlohy a to na biednych 141 hektároch. Pestujú ho len štyri družstvá, ktoré pochádzajú výlučne z Trenčianskeho kraja. Úroda sa pohybuje niekde na úrovni medzi 105 až 140 tonami chmeľu, no ani tá neputuje poväčšine do pivovarov na Slovensku, ale až 90% úrody sa musí vyvážať do zahraničia. Aj to je jeden z výsledkov privatizácie našich pivovarov a ich následné ovládnutie zahraničnými koncernami, ktoré si na výrobu piva dovezú chmeľ zo svojich domovských krajín a aj vďaka tomu chmeľnice na Slovensku totálne upadli. Je to naozaj smutné zistenie.

Vzdor-strana práce chce napomôcť oživeniu pestovania chmeľu na Slovensku rôznymi opatreniami. Medzi ne patrí napr. zvýšenie dotácií pri zakladaní chmeľníc a na chmeľnice ako také ( oproti Českej republike ich máme o polovicu nižšie ), taktiež zrušením kontoroverzného zákona, ktorý určuje, že na zriadenie každej novej chmeľnice treba stavebné povolenie, taktiež štát musí podať pomocnú ruku so sceľovaním pôdy pri nových chmeľniciach, či výmenou pôdy vo vlastníctve štátu, nakoľko keď sa vybuduje chmeľnica, tak chmeľ v nej rastie a obhospodaruje sa aj 40 rokov a sú veľké problémy s prenajatím pôdy od veľkého množstva vlastníkov na tak dlhé obdobie a aj to bráni ďalšiemu rozširovaniu chmeľníc na Slovensku. Za socializmu štátne pivovary na Slovensku pomáhali rozvíjať celú našu krajinu, no dnes „slovenské“ pivovary mastia vrecká nadnárodným koncernom a hŕstke ich vlastníkov a akcionárov…Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:      Continue reading

Trump a Juncker sa dohodli na zvýšení dovozu americkej geneticky modifikovanej (GMO) sóje do EÚ: Vzdor-strana práce odmieta GMO plodiny a potraviny

NO_GMO_001Len pred nedávnom prebehlo stretnutie prezidenta USA Trumpa a šéfa eurokomisie Jeana-Clauda Junckera, kde sa okrem iného dohodlo aj to, že USA do Európy začnú dovážať zvýšené množstvo geneticky modifikovanej (GMO) sóje. Práve na dovážanie GMO potravín do Európy tlačili USA na EÚ už pri jednaniach o neúspešnej dohode TTIP. EÚ má prísne normy na používanie a pestovanie GMO plodín. Napriek tomu USA dovážajú do EÚ už niekoľko rokov GMO plodiny, medzi nimi najviac sóju a kukuricu a teraz chcú ich počty výraznejšie navýšiť.

Vzdor-strana práce jasne odmieta zvyšovanie dovozu GMO produktov, plodín ( sóje, kukurice atď. ) do EÚ a na Slovensko. Vidíme v  tom jasné snahy podkopať výsledky neprijatia zmluvy TTIP, vrámci ktorej EÚ odmieta povoliť zvyšovanie dovozu GMO plodín a produktov. Takto potichúčku sa obchádza tento zákaz a uvoľňujú sa normy potravín pre Európanov.

Od roku 1998 je povolené v EÚ pestovať aj GMO kukuricu MON 810, ktorá sa pestovala do roku 2017 aj na Slovensku. Mnohé krajiny EÚ však jej pestovanie zakázali. Vzdor-strana práce má vo svojom programe uzákonenie zákazu pestovania GMO plodín a dovozu potravín s GMO a tiež dokrmovanie zvierat určených na konzumáciu chemickými prípravkami urýchľujúcich ich rast.

Pestovanie a dovoz GMO má v sebe veľa rizík. Panujú veľké pochybnosti o ich tzv. nezávadnom účinku na ľudí a zvieratá. Tiež je dokázané, že GMO plodiny sú tak agresívne, že ich GMO genóm sa prenáša aj na susedné polia, ktoré nie sú GMO a do voľnej prírody. Tieto plodiny obsahujú aj pesticídy, ktoré kontaminujú pôdu, vodu, krmivá a potraviny.

Potraviny obsahujúce GMO sa musia podľa zákona označovať, že obsahujú GMO. To však neplatí na produkty zvierat, ktoré sú kŕmené krmivami GMO. Na Slovensko sa dovezie napr. GMO sójový šrot za 35 miliónov Eur. Preto tiež navrhujeme, aby podliehali povinnému označovaniu GMO produkt aj výrobky a produkty zvierat, ktoré sú kŕmené GMO krmivami. Slovensko je pritom čo sa týka produkcie krmív a sóje pre hospodárske zvieratá prakticky sebestačné, aj bez GMO. Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Na zbrojenie má Slovensko dať do roku 2030 až 30 mld EUR: Nie miliardy Eur na zbrojenie, ale na vybudovanie potravinovej sebestačnosti, diaľnice, výstavbu nájomných bytov, podporu rodín, športu, zvyšovania materskej, na školstvo, nemocnice, starostlivosť o dôchodcov, či kultúru !

My hovoríme jasné nie zbrojeniu a miesto toho chceme tieto financie investovať do poľnohospodárstva, na výstavbu diaľnic, nových štátnych bytov, podpory rodín, sociálne služby, zdravotníctva, školstva, či kultúry!  V našej spoločnosti už dlhodobo určité vplyvné osoby z politického, vojenského, či treťosektorového prostredia vyvolávajú umelý strach Slovákov, z možnej vojenskej hrozby. Ako najväčšiu hrozbu pre Slovensko označujú Rusko a najväčších garantov mieru USA a NATO. Nie tak dávno sa vyjadril minister obrany Gajdoš, že Rusko pre nás znamená hrozbu, a niekdajší náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Milan Maxim, že armáda SR a celé NATO majú jasne pomenovaného hlavného nepriateľa a tým je Rusko.

Je vôbec v súlade s Ústavou SR, označiť nejaký národ, či štát, že je pre nás nepriateľom číslo 1., keď s týmto štátom nie sme vo vojne, s daným štátom obchodujeme, spolupracujem, je súčasťou všetkých medzinárodných organizácií? Veľmi horlivými zástancami zbrojenia sú aj všetky vládne strany SNS, Smer-SD a Most-Híd. Práve tieto strany chcú investovať do amrády až 30 mld. EUR, takže v presadzovaní zbrojenia sa nijak nelíšia od pravicovej opozície. Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Vzdor-strana práce odovzdala zamestnancom fabriky Bodet & Horst vo Vrbovom výťažok zo zbierky na právnu pomoc, nakoľko fabrika je v konkurze

Vzdor-strana prace-Pomajdik-Bodet & Horst-Vrbove 1Predseda Vzdoru-strany práce Miroslav Pomajdík v nedeľu 1.7.2018 bol osobne odovzdať do Vrbového zástupcom zamestnancov z firmy Bodet & Horst výťažok z finančnej zbierky, ktorú sme iniciovali. Nakoľko je firma už v konkurze, zamestnanci nedostali za 2 mesiace výplaty, tak potrebujú právnu pomoc pri rokovaní so správcom konkurznej podstaty, aby si vydobili svoje výplaty, ktoré im neboli vyplatené a práve na túto právnu pomoc bola určená finančná zbierka. Vyzbieralo sa vyše 300 Eur a predseda Vzdoru-strany práce ich odovzdal priamo pred bránami zavretej fabriky Bodet & Horst dvom zástupkyňám zamestnancov. Chceme tiež vyzdvihnúť obetavosť týchto žien a ich ďalších kolegov, ktorí zastupujú a s veľkou energiou bojovali a bojujú za svojich 360 kolegov a organizujú ďalšie úkony, potrebné pri presadzovaní ich práv, ktoré boli tvrdo pošliapané. 

Vzdor-strana prace-Pomajdik-Bodet & Horst-Vrbove 3 Fabrika išla do konkurzu a väčšina z 360 zamestnancov podalo výpovede, nakoľko zamestnávateľ im žiadne výpovede nedoručil a ani nenahlásil žiadne hromadné prepúšťanie a nijako sa o nich nezaujíma. Tí, čo zatiaľ nepodali výpovede, tých je už len zopár. Pripomeňme si, že väčšinu strojov majiteľ nechal odniesť z fabriky ešte pred pár mesiacmi a vo fabrike tak ostalo niekoľko strojov, ktoré sú zapečatené v dielnach. Banka si nárokuje budovy spoločnosti a do arélu poslala už aj svoju SBS službu. Povedzme si, že práve v roku 2010 vláda SR schválila spoločnosti Bodet & Horst pôsobiacej vo Vrbovom dotáciu na stroje vo výške 5,5 milóna EUR. Pre zaujímavosť, spoločnosť túto investičnú pomoc vyčerpala v decembri 2017 a len pár mesiacov po vyčerpaní dotácie zrazu nevyplatí mzdy a ukončí svoju činnosť na SR. Toto až priveľmi smrdí. Je evidentné, že tento scenár, ktorý nastal vo fabrike si majiteľ dopredu dobre naplánoval. Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Vzdor-strana práce presadzuje zamedzenie klietkových chovov nosníc a podporuje rozvoj voľných chovov: Klietkový chov nosníc tvorí u nás až 88,5% !

Sliepky-volny chov-VzdorVzdor-strana práce presadzuje zamedzenie klietkových chovov tzv. koncentrákov hydiny na našom území a chceme podporovať rozvoj voľných chovov, čo sa vzťahuje na všetky hospodárske zvieratá. Na Slovensku tvorí klietkový chov nosníc až 88,5%, čo je naozaj obrovské číslo. Iba 11% tvorí u nás podstielkový chov a 0,5% voľný bio chov. Únia hydynárov Slovenska tvrdí, že tlaky na to, aby opustili klietkový chov a prešli na podstielkový chov nie je vôbec opodstatnený, lebo tvrdia, že zloženie a kvalitu vajec ovpylvňuje len krmivo, ktoré im je podávané a nie spôsob chovu. V tomto vyjadrení totálne absentuje starosť o kvalitu života chovaných sliepok, nakoľko klietkové chovy sú totálne nevyhovujúce pre normálny a kvalitný život sliepok. Tu ide o kvalitu života sliepok, ktoré sú namačkané v umelých klietkach, je to niečo hrozné, ako musia tieto zvieratá žiť. Nám ide o kvalitu života sliepok, prečo by kvôli nám mali žiť v takýchto hrozných podmienkach.

Rôzne zahraničné reťazce u nás oznamujú, že prestanú brať vajcia z klietkových chovov od roku 2025 a budú odoberať vajcia len z podstielkových chovov, ináč uprednosnia podstielkové chovy zo zahraničia. Je tiež pravdou, že niektoré reťazce tak začali robiť už v tomto roku, čo je naozaj smerom k našim výrobcom neférové, nakoľko začnú odoberať vajcia z podstielkových chovov zo zahraničia. Podľa Únie hydinárov Slovenska tento tlak môžu považovať za likvidáciu slovenských chovov nosníc a zníženie sebestačnosti v produkcii slovenských vajec a ovládnutie nášho trhu dovozom zahraničných vajec. To, v akých katastrofálnych podmienkach žijú sliepky v rôznych klietkových veľkochovoch v Českej republike, si môžete pozrieť vo VIDEO reportáži TU. Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Niektorí výrobcovia u nás vyrábajú bryndzu aj z ovčieho mlieka zo zahraničia: Navrhujeme, aby bolo povinné označovanie pôvodu mlieka na výrobkoch

slovenske ovceNa Slovensko sa začalo vo veľkom dovážať aj lacnejšie ovčie mlieko z Rumunska, Bulharska, Talianska, či Francúzska. Ročne sa ho dovezie zhruba od 1 až po 2 milióny litrov. Na Slovensku vyprodukujeme pritom len niěco okolo 11 miliónov litrov ovčieho mlieka, no reálne by sme potrebovali aspoň 16 miliónov litrov. Za socializmu sa na Slovensku chovalo približne 700-tisíc oviec. V dnešnej dobe sa u nás chová len 370-tisíc oviec a počty z roka na rok klesajú. Za socializmu u nás ročne vyrábalo sedem mliekarní 5 370 ton bryndze. Dnes na Slovensku vyrába bryndzu síce 268 výrobcov, no ročne vyrobia o vyše polovicu bryndze menej, ako vyrobilo dokopy sedem mliekarní za socializmu, ide len o 2 518 ton ročne.
 
Prognózy teda pre naše ovčiarstvo nie sú vôbec priaznivé, nakoľko pri poklese stavov oviec u nás a stále narastajúceho dovozu ovčieho mlieka zo zahraničia ( zahraniční výrobcovia ovčieho mlieka si ho môžu vďaka štedrým dotáciám vo svojich domovských krajinách, či lacnejšej pracovnej sile a nižších odvodoch dovoliť predávať na Slovensku aj o 10 centov za liter menej, ako naši výrobcovia ), čoraz viacej našich výrobcov  bryndze začalo používať na jej výrobu ovčie mlieko zo zahraničia a teda my spotrebitelia nevieme, či bryndza vyrobená na Slovensku, ktorú si kupujeme, pochádza z mlieka našich oviec… Preto my vo Vzdore-strane práce navrhujeme prijať zákon o pôvode mlieka, teda aby výrobcovia na etiketách museli uvádzať, z kade pochádza mlieko, ktoré bolo použité pri výrobku. Takto by spotrebitelia zistili, či ovčie mlieko v bryndze, ktorú si kúpili, pochádza zo Slovenska. Prečo je pôvod ovčieho mlieka v bryndzi tak dôležitý? Celý článok nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Izrael za posledné roky zavraždil niekoľko tisíc Palestínčanov: Žiadame vyhostenie izraelských diplomatov zo Slovenska a prerušenie hospodárskych stykov

DdLqKRcWAAIHYQz largeIzrael okupuje desiatky rokov palestínske územia, za posledné roky beztrestne zabil tisíce Palestínčanov, z toho väčšinu detí, žien, starcov a civilistov, za niekoľko posledných týždňov doslova popravili izraelskí ostreľovači a armáda už okolo 100 neozbrojených palestínskych demonštrantov, medzí ktorými sú aj deti, či novinár a niekoľko tisíc ich zranili.

Od vzniku štátu Izrael bolo z týchto území vyhnaných vyše 4 milióny Palestínčanov, ktorí sú nútení žiť v katastrofálnych podmienkach v utečeneckých táboroch v okolitých štátoch. Izrael stihol za tú dobu vyvraždiť desiatky tisíc Palestínčanov a oklieštiť územie Palestíny na 6 220 km2 ( a ešte aj na tomto území okupuje rozsiahle oblasti a Izraelci si tam zakladajú nelegálne osady a kradnú ďalšie kúsky z Palestíny ), z celkovej niekdajšej rozlohy približne 27 000 km2 ( na ktorej sa dnes rozprestiera štát Izrael )

Palestínu musí začať brať svet ako zvrchovaný štát a urobiť všetko preto, aby skončila jej okupácia zo strany Izraela. OSN by mala uvaliť zbrojné embargo na Izrael za zločiny proti ľudskosti, ktoré pácha na Palestínčanoch. Nie je možné, aby sa svetoví a naši vládni predstavitelia stretávali a jednali s členmi izraelskej vlády, ktorá pácha vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Vrcholoví izraelskí politici a vojenská vrchnosť, ktorí sú zodpovední za vraždenie Palestínčanov by sa mali zodpovedať pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu, kde by mali čeliť obvineniu zo zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Celé vyhlásenie nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Vzdor-strana práce odmieta rehabilitačné pobyty na Slovensku pre vojakov Spojených arabských emirátov bojujúcich v Jemene: Slovensko týmto posväcuje zločineckú vojenskú agresiu proti Jemenu

1983632

Slovenský premiér Pellegrini sa nedávno stretol s ministrom vnútra Spojených arabských emirátov šejkom Saifom Bin Zayeda Al Nahyana a dohodol s ním, že Slovensko spustí rehabilitačný program a služby pre vojakov Spojených arabských emirátov, ktorí bojujú v Jemene a tiež, že obe naše krajiny začnú spolupracovať aj v oblasti zbrojárskeho a leteckého priemyslu. Musíme si jasne povedať, že Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar sú hlavné krajiny, ktoré napadli susedný Jemen, kde bojujú proti bojovníkom z radov šítskych Húsiov. Týmto krajinám sa nepáčilo, že Húsiovia získavali moc v krajine a Jemen sa tak zbližoval s Iránom. Vojenská agresia na území Jemenu je špinavá okupačná vojna, ktorá porušuje medzinárodné právo.

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Katar už niekoľko rokov bojujú v Jemene a za tú dobu zahynuli tisíce Jemenčanov, medzi nimi množstvo civilistov. Vojenská koalícia arabských štátov tak pácha v Jemene aj vojnové zločiny a podieľa sa na zabíjaní civilistov. Blokáda, ktorú spustili má tiež za následok, že milióny Jemenčanov hladujú. Práve štáty ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar, či Kuvajt sú známe svojou podporou islamského terorizmu, kedy naliali stovky miliónov dolárov do rôznych povstaleckých skupín v Sýrii a dopomohli tak k veľkej eskalácii a krviprelievaniu v Sýrii. V týchto štátoch vládnu stredoveké praktiky.

Celé vyhlásenie nájdete po kliknutí na ikonku Continue reading:

Continue reading

Vypočujte si prejavy predsedu Vzdoru-strany práce Miroslava Pomajdíka a člena vedenia Stanislava Pirošíka, ktoré zazneli k Sviatku práce

Prejav predsedu Vzdoru-strany práce Miroslava Pomajdíka, ktorý predniesol na 1.mája v Košiciach. Venoval sa aktuálnym sociálnym a pracovným témam, rozširovaniu nerovnosti vo svete, daňovým únikom zo strany najbohatšich korporácií a oligarchov, či tzv. protestom za slušné Slovensko.

Prejav člena vedenia Vzdoru-strany práce Stanislava Pirošíka, ktorý predniesol na 1. mája v meste Prievidza.

Continue reading