Skip to content

Vyhlásenia - 17. page

V Žiline sa konalo stretnutie regionálnej rady Sever

logovzdorDňa 21. decembra sa v Žiline zišli členovia a sympatizanti (predovšetkým z radov kolegov našich členov) revolučnej organizácie Vzdor-hnutie práce, aby zhodnotili činnosť organizácie od jej založenia a určili si úlohy do budúcna. Zišli sa tu ľudia z horného Považia, Kysúc i Liptova.

Continue reading

VOLIŤ NESTAČÍ – ORGANIZUJ SA!

logovzdorSúčasné voľby do zastupiteľstiev dnešná propaganda prezentuje ako nástroj demokratického rozhodovania o spoločnosti. Zatajuje však jednu podstatnú vec – aby sme mohli o niečom rozhodovať, najskôr musíme niečo vlastniť. A ľud a štát, ktorý nič nevlastní (teda okrem dlhov), o ničom nerozhoduje! Stáva sa len správcom a otrokom cudzieho majetku bez možnosti rozhodovania o základných potrebách spoločnosti. A to aj keby tu bolo tisíc strán a stopercentná volebná účasť.

Continue reading

Videá z odovzdávania podpisov v kampani: Za minimálnu mzdu 600 eur !

logovzdorOZ VZDOR- hnutie práce odovzdalo podpisy pod výzvu, v ktorej sa okrem iného uvádza: Preto požadujeme, aby vláda a poslanci NR SR prijali také opatrenia na navýšenie finančných prostriedkov vkladaných do systému, aby minimálna mzda každého pracujúceho človeka na Slovensku, bez ohľadu na jeho profesijné zaradenie, bola garantovaná základným čistým príjmom vo výške 600 EUR.

Continue reading

Otvorený list prezidentovi, vláde a poslancom NR SR

logo profilofkaVážený pán prezident, vážení predstavitelia slovenskej vlády, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte nám v mene nezdravotného personálu a zamestnancov NsP Myjava vyjadriť protest proti forme Vami prijatého garantovaného zákona o odmenách lekárov a sestier, ktorý je nespravodlivý pre ostatných zamestnancov, ktorí sa starajú o chod budov a ošetrovanie pacientov.

Continue reading