Skip to content

Vyhlásenia - 17. page

Organizačné inštrukcie otvoreného listu občanom a organizáciám na celom území Slovenskej republiky.

logo profilofkaAk má mať táto iniciatíva, aspoň minimálnu možnosť ovplyvniť myslenie štátnych úradníkov a nastaviť im zrkadlo ich rokovaní a skutkov, je nutná bezpodmienečná jednota všetkých signatárov tohto listu. Iba keď budeme postupovať spoločne, máme možnosť dosiahnuť na požadovaný cieľ, ktorým je podstatné navýšenie minimálnej mzdy a práca pre každého občana, ktorý chce pracovať.

Continue reading

Otvorený list prezidentovi, vláde a poslancom NR SR

logo profilofkaVážený pán prezident, vážení predstavitelia slovenskej vlády, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte nám v mene nezdravotného personálu a zamestnancov NsP Myjava vyjadriť protest proti forme Vami prijatého garantovaného zákona o odmenách lekárov a sestier, ktorý je nespravodlivý pre ostatných zamestnancov, ktorí sa starajú o chod budov a ošetrovanie pacientov.

Continue reading

Vyhlásenie k botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

          Občianske združenie VZDOR – hnutie práce so znepokojením prijalo informáciu o možnom ohrození budúcnosti Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ktorej priestory, na ktorých stojí, čiastočne vlastní Rád Dominikánov a nájomná zmluva skončila v júni tohto roka. Napriek faktu, že legitímnym vlastníkom posledných  ôsmich hektárov, v zmysle kapitalistických zákonov SR  je Rímskokatolícka cirkev, považujeme úsilie o získanie pozemkov, ktoré slúžia verejnému záujmu za etické zlyhanie predstaviteľov  Dominikánskeho konventu. Continue reading