Skip to content

Vyhlásenia - 13. page

Masovú migráciu spôsobujú západné korporácie a vlády:Nehádžme vinu na ich obete

11182318_840469512669429_1883878140110224906_nProtesty proti imigrantom namiesto toho, aby šli po príčine migrácie, zhadzujú vinu na jej obete. Namiesto uvedomovania národa otupujú jeho myslenie fašistickým populizmom. VZDOR-strana práce so znepokojením sleduje vývoj v súčasnej Európe ale i v celom svete, aj keď tento vývoj sme v podstate už dávno predpokladali, nakoľko kapitalizmus zákonite smeruje do sociálneho chaosu o vojnových príprav. Kapitalistický režim sa snaží vytĺcť čo najviac kapitálu s čo najmenšími nákladmi predovšetkým na tzv. „ľudské zdroje“. Odohráva sa tvrdý boj o trhy, nerastné suroviny, snahy o ich prerozdelenie a celoplošnú privatizáciu aj za cenu zabíjania.

Continue reading

Neklamte ľuďom o Grécku a pravej podstate devastačných opatrení: Pravdivý príbeh o pôvode,priebehu a následkoch gréckej krízy

11755920_1002283989801969_6710268407464316373_nTo čo sa udialo v Grécku, bolo jasné demaskovanie pravej tváre EÚ a tohto systému. Ukázalo sa, že v EÚ a kapitalizme sú na prvom mieste vždy záujmy oligarchie, bankárov a skorumpovaných predajných politikov, ktorí vždy presadia to, čo pomôže oligarchii dostať sa k ešte väčším majetkom. Ako predvídavo povedal svojho času Malcolm X, keď si nedáte pozor, tak média vás presvedčia, aby ste nenávideli utláčaných a milovali tých, ktorí ich utlačujú. Presne toto sa deje aj v prípade Grékov, kedy nás naše média presviedčajú, akí sú tí Gréci nenažraní, leniví, ako ich my platíme a podobne.

Continue reading

Syriza skončila svoju falošnú „revolučnú“ hru:Grécka vláda schválila vládny návrh veriteľom

300812_kkeTo, čo sme avizovali sa stalo realitou. Už dávno pred referendom v Grécku sme poukázali na falošnú hru vládnej Syrizy v Grécku, ktorá sa pasovala do pozície nového bojovníka proti finančnej oligarchii a neľútostnému diktátu zo strany tzv. Trojky. V Európe sa množstvo ľudí postavilo na stranu Syrizy, videli v nej novú revolučnú stranu nového tipu, no prehliadali fakt, na ktorý sme už dávno upozorňovali napr. v tomto vyhlásení http://vzdor.org/?p=931 , že táto strana nikdy nedeklarovala, že chce priniesť alternatívu voči kapitalizmu a že sa jedná o ďalšiu systémovú kapitalistickú stranu s radikálnejšími vyjadreniami.

Continue reading

Je na čase bojovať proti rastúcej platovej nerovnosti na Slovensku: Obmedzme platy manažérom a riaditeľom!

oligarchyVo svete sa dvíha vlna nevôle s obrovskou platovou nerovnosťou medzi radovými zamestnancami na jednej strane a manažmentom a generálnym riaditeľom na tej druhej. Je na čase, aby štát začal konať v tejto veci, nie len v spoločnostiach vlastnených štátom a samosprávou, ale aj v tých súkromných. Odstrašujúcim príkladom kam až neoliberálny kapitalizmus dokáže zájsť je plat riaditeľa spoločnosti Rangold Resources, ktorý zarába oproti svojim zamestnancom (do úvahy sa berie porovnanie s priemerným platom jeho zamestnancov) , ktorí na neho „makajú“ najmä v afrických baniach, až 1 500-násobne viac!

Continue reading

Za problémom hľadajme nenažranú oligarchiu:Západné vlády a korporácie vyvolávajú masovú migráciu

MexTexBorder5Čo majú spoločné výzvy k zákazu prijímania prisťahovalcov, či dokonca ich vraždenie a šírenie rasizmu a reči pánov v kravatách z európskych inštitúcii o tolerancii a multikulturalizme? Obe skupiny polemizujú len o tom, aký postoj k prisťahovalcom zastávať, pričom jedna hovorí o „civilizovanom svete“, ktorému sa prisťahovalci odmietajú prispôsobiť, iní zasa hovoria o multikulturalizme a dialógu. Žiadna z teórií sa ale nepýta, prečo tu prisťahovalci sú. Obe teórie nevidia alebo ani nechcú vidieť podstatu problému a poslušne akceptujú rámec kapitalistického poriadku, ktorého dôsledkom je v neposlednom rade i vysťahovalectvo a státisíce zúfalých ľudí, ktorí utekajú pred biedou vo svojich krajinách. Vykorisťovanie národa národom je pre nich niečo samozrejmé a prirodzené.

Kto by sa nechcel mať dobre vo vlastnej krajine? Kto by nechcel mať právo na prácu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie, dobré sociálne zabezpečenie, ktoré mu ako pracujúcemu človeku plným právom prináležia? Kto by sa nechcel po práci každý deň vrátiť domov alebo sa venovať svojim záľubám?

 

 

Continue reading

Spasí Maďarov obnovenie Veľkého Uhorska?Prívrženci Hnutia 64 žúp a Jobbiku sú o tom presvedčení

Austria-Hungaria_transparencyVZDOR – strana práce rázne odmieta imperialistické postoje maďarského fašistického mládežníckeho hnutia 64 žúp a strany Jobbik. Tieto fašistické tendencie chápeme ako dôsledok spiatočníckeho kapitalistického režimu, ktorý vyvoláva v ľuďoch zúfalosť, ale zároveň im tají a zamlčuje príčiny tohto stavu. Ľudia následne obviňujú zo zlej situácie iné národy či etniká, dúfajú v obnovenie „Veľkého Maďarska“, alebo „veľkého Albánska“ či ďalších štátov a myslia si, že konečne im bude dobre.

Continue reading

Vzdor-strana práce odmieta dohodu (Trojského koňa) TTIP:Prečo sme proti a čo navrhujeme

stop-ttipČo znamená skratka TTIP? V preklade to slovenského jazyka to je „Transatlantická dohoda o obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA.“ Sme proti TTIP, lebo v zásade sa jedná o upevnenie moci monopolov a nadnárodných korporácii. Čo znamená byť proti TTIP? Protestovať proti TTIP, však nie je prejavom nacionalizmu, ktorý sa vždy končí fašizmom a nacizmom ako otvorenej totalitnej nadvlády kapitalistov nad pracujúcimi. Je prejavom boja za všeobecné demokratické práva v spoločnosti, aby pracujúci a utláčaní mohli legálne bojovať za svoje politické a sociálne požiadavky.

Continue reading

Ako sa šafári v podnikoch na Slovensku: USS Košice, Siderit, Kia, Solivar, Steel Mills, PSA…

10659383_827030290660674_5134381313139129069_nSituácia v Slovenskej republike vyplýva z jej pozície vo svete a v Európe (členstvo v NATO a v EU). Situácia v Slovenskej republike zase spätne ovplyvňuje jej pozíciu, lebo politické vedenie krajiny vidí riešenie problémov v ešte väčšej integrácii do NATO a EÚ a tieto medzinárodné zoskupenia to využívajú na ešte väčšie ovládnutie Slovenska. Integrácia v EÚ je ekonomické a politické ovládnutie štátov medzinárodným kapitálom. Vedie k strate ich štátnej suverenity a kultúrnej osobitosti.

Continue reading

Kedy pán Rovinský podá trestné oznámenia za rozkrádanie národného majetku, ktorý budovali všetci pracujúci?

11193336_962476230449412_3218041513182713939_nKedy pán Rovinský podá konečne trestné oznámenia za rozkrádanie národného majetku, ktorý budovali všetci pracujúci? Kedy podá trestné oznámenia na tých, ktorí Vás žmýkajú ako citróny a pre ktorých otročíte za minimálnu mzdu? Kedy podá trestné oznámenia na finančné skupiny a oligarchov, ktorí vlastnia v tejto krajine všetko, vrátane verejnej mienky? Kedy ich pán Rovinský zažalujete za to, že popierajú iným možnosť žiť slušný a materiálne zabezpečený život pracujúceho človeka? Kedy????

Continue reading

Konal sa I. Zjazd Vzdoru- strany práce: Kapitalizmus má na Slovensku nezmieriteľného nepriateľa!

10574173_10152729222564322_842616538403123229_nV Martine sa uskutočnil historický I. Zjazd politickej strany Vzdor- strana práce. Na I. Zjazde strany boli prítomní delegáti z každého kúta Slovenska a nechýbali ani hostia z Marxisticko-leninskej strany Nemecka a Českej republiky. Na zjazde bol prijatý program, ktorý na prvé miesto dáva človeka a nie zisky a obchody. Cieľom toho programu je poraziť kapitalistický režim a nastoliť sociálne spravodlivú spoločnosť – socializmus.

Continue reading